Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Mission - SỨ VỤ

23/12/2019

SỨ VỤ

Sứ vụ của Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria là bày tỏ cho mọi người biết Thiên Chúa Là Tình Yêu, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa Giêsu, các nữ tu dấn thân cho sứ vụ loan báo triều đại Thiên Chúa ngay chính nơi ở của mình và trên toàn thế giới.

Chính nhờ đặc tính nổi bật của ơn gọi Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria, các nữ tu đón nhận một hồng ân đặc biệt để thực thi sứ vụ của mình. Đặc sủng của các nữ tu chính là tình yêu, được thể hiện trong ba chiều kích: tình yêu dành cho Chúa, tình yêu dành cho nhau trong cộng đoàn và tình yêu dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ bị bỏ rơi trong xã hội.  

Đấng Sáng Lập, Cha Phêrô Giuse Triest đã nhận ra tình yêu này là di sản của Chúa Kitô để lại. Vì thế, đặc sủng của mỗi Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria là hợp nhất ba chiều kích: kết hiệp mật thiết với Chúa, phục vụ bác ái và đời sống cộng đoàn trong đời tận hiến của mình. Sự hợp nhất này thêu dệt thành sự sống.

 

Source: SCJM Vietnam