Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Linh đạo

23/12/2019

Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria sống theo linh đạo của Đấng Sáng Lập là kết hợp giữa linh đạo của Thánh Bê-na-đô và Thánh Vinh Sơn Phao-lô. Vì thế, Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những tu sĩ chiêm niệm trong hành động. Nói cách khác, các nữ tu là những người một lòng kiếm tìm Chúa; và chính điều đó thôi thúc các nữ tu dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và kém may mắn nhất.

Chiêm niệm hay kết hiệp mật thiết với Chúa là trung tâm của đời sống thánh hiến của các Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Điều đó được biểu lộ bằng:
•    Một đôi tai rộng mở để chăm chú lắng nghe Chúa, người khác, và thế giới đương đại.
•    Một trái tim rộng mở để cảm nghiệm được sâu sắc tình yêu của Chúa dành cho mình. Chính sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa là động lực để các nữ tu yêu thương người khác như Chúa yêu.
•    Một đôi tay rộng mở để sẻ chia, đồng cảm với những người đau khổ, nghe được tiếng khóc của những kẻ lầm than và đáp lại bằng cách tự do cho đi và nhận lãnh.

Trong Giáo Hội, đó là ơn gọi đặc trưng của Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Cho dù ở đâu, các nữ tu cũng làm chứng cho thế giới về tình yêu Thiên Chúa. Cả cuộc đời của các nữ tu là một lời đáp trả về món quà tình yêu vô giá mà Chúa đã trao ban cho riêng mình. Các nữ tu sống đúng ơn gọi của mình:Chiêm niệm trong hành động.

Phương châm: “Cor Unum Anima Una” – Một Lòng Một Ý

Là những người thánh hiến , sống đúng với phương châm: Một Lòng Một Ý (Cv 4:32), các Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiệp thông với nhau trong cầu nguyện, chấp nhận sự riêng biệt và nhận ra sự khác biệt của nhau.

Sự hiệp thông này mở ra với tất cả mọi người mà các nữ tu tiếp xúc hay phục vụ thuộc mọi dân tộc, văn hoá và tôn giáo khác nhau.

Các Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria ý thức sâu sắc về sự thiêng liêng trong mọi sự: trong thiên nhiên, nơi mỗi người, trong mọi hoàn cảnh và qua các biến cố của cuộc sống.

Source: SCJM Vietnam