Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Lịch Sử Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria Việt Nam (SCJMVN)

23/12/2019

Hội Dòng Nữ tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria được Cha Phêrô Giuse Triest, cha xứ họ đạo Lovendegem, thuộc địa phận Ghent, nước Bỉ, sáng lập ngày 4/11/1803. Sứ vụ của Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria là bày tỏ cho mọi người biết Thiên Chúa là Tình Yêu, đặc biệt cho những người nghèo và những người bị bỏ rơi.

Năm 2001, Sơ Françoise Petit, bề trên Giám Tỉnh miền Nam nước Bỉ, gởi hai nữ tu gốc Việt về thăm quê hương, cũng như tìm hiểu những nhu cầu và khả năng thành lập một cộng đoàn tại đây. Nhìn thấy những nhu cầu của người dân nghèo tại Việt Nam, và sức sống của Giáo Hội tại đây, hai Sơ trở về với nhiều thao thức và hy vọng…

Năm 2003, Sơ Marthe được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh. Nhờ sự tư vấn và tận tình giúp đỡ của Nữ tu Têrêsa-Maria Ngô Thị Thuận, thuộc Dòng Đức Bà, nhận được sự khích lệ của Đức Hồng Y Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn, Sơ Marthe gởi hai nữ tu đến Sài Gòn ngày 18/8/2006 để lập cộng đoàn đầu tiên tại Vietnam. Nhờ sự giúp đỡ của các Thầy Dòng Anh Em Bác Ái, các Sơ thuê được một căn nhà tại Giáo xứ Nam Hòa, quận Tân Bình..

Hai tháng sau, ngày 15/10/2006, Sơ Valsam, thuộc Tỉnh Dòng Delhi của Ấn Độ, được gởi đến Việt Nam để phụ trách cộng đoàn đầu tiên này với ba thành viên: Sơ Valsam, Sơ Margarita, và Sơ Bernadette Kim Chi.

Để trợ giúp cộng đoàn trong bước đầu gian nan, Sơ Maria Têrêsa Hoa đã quảng đại đến sống với cộng đoàn (1/2007 - 5/2014). Sơ Françoise cũng đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu này và là thành viên của cộng đoàn (8/2008 - 10/2009).

Tháng 8/2009, Sơ Suman thuộc tỉnh Dòng Delhi, Ấn độ được bổ nhiệm làm Sơ giáo Thỉnh viện tại Vietnam. Mỗi năm cộng đoàn đón nhận thêm những người trẻ ước muốn dấn thân theo Chúa, sống linh đạo của Hội Dòng. Trong thời gian huấn luyện, các ứng sinh và thỉnh sinh được tiếp cận và phục vụ các trẻ khuyết tật, chậm phát triển, trẻ em mồ côi, nhiễm HIV, các cụ già neo đơn, bệnh nhân tâm thần…Các tập sinh được huấn luyện tại Tập viện liên Á Châu ở Philippines.

Ngày 11/3/2012, tu viện Placide, thuộc giáo xứ Thánh Linh, Sài Gòn, được khánh thành, với sự hiện diện của Sr Valsala George, Bề Trên Tổng Quyền. Ngày 2/5/2015, Sơ Michael, thuộc tỉnh Dòng Ranchi, Ấn Độ, được gởi sang Việt Nam để giúp cộng đoàn còn non trẻ này.

Nhờ sự chúc lành của Chúa, Hội Dòng đón nhận thêm các thành viên mới dâng hiến đời mình cho Chúa trong Hội Dòng qua việc tuyên khấn lần đầu, và tuyên khấn trọn đời.

Vì nhu cầu mục vụ, ngày 12/11/2016 Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria Việt Nam phát triển thành Miền Dòng Đức Mẹ La Vang Việt Nam. Sr. Suman được bổ nhiệm làm Bề Trên Miền Dòng đầu tiên, cùng với hai Sơ cố vấn.

Vào ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 25/4/2021, Miền Đức Mẹ La Vang hân hoan vui mừng đón tiếp Tân Tổng Phụ Trách và Ban Cố Vấn của Miền trong nhiệm  kì 2021 - 2025.

 

Hiện nay, các Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria phục vụ tại 3 cộng đoàn: Cộng đoàn Triest (Sài Gòn), Cộng đoàn Placide (Sài Gòn), Cộng đoàn Thánh Bê-na-đô (Bảo Lộc).

Qua việc phục vụ những trẻ đặc biệt, dạy giáo lý, mục vụ giới trẻ, thăm viếng bệnh nhân, làm việc tại nhà thuốc, giúp đỡ người già neo đơn, đến với những người nghèo khổ, Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria Việt Nam sống ơn gọi của mình và trở thành những nữ tu chiêm niệm trong hành động trong xã hội ngày nay.

Source: SCJM Vietnam