Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Lịch Sử SCJM

23/12/2019

Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria có một sự khởi đầu một cách khiêm tốn tại ngôi làng Lovendegem, nước Bỉ. Đầu năm 1803, Cha Phêrô Giuse Triest được bổ nhiệm làm Cha Xứ tại Lovendegem. 

Nhìn thấy sự nghèo đói, sự suy đồi về đạo đức, và nhu cầu cấp bách về giáo dục và chăm sóc bệnh nhân tại đây, Cha đã mời gọi một số chị em trong xứ đạo dấn thân phục vụ bác ái. Các chị sống trong một ngôi nhà nhỏ tại Lovendegem, và nơi đây đã trở thành cái nôi của Hội Dòng. 

Ngày 4/11/1803, Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria (SCJM) được chính thức thành lập. Soeur Maria Theresa Van Der Gauwen là Bề Trên đầu tiên của Hội Dòng và được gọi với cái tên thân thương Mẹ Placide. 

Ngày 2/7/1804, các Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria đầu tiên tuyên khấn và nguyện dâng hiến cuộc đời để phục vụ những người nghèo nhất và bị bỏ rơi trong xã hội. 

Hội Dòng phát triển nhanh chóng trên toàn nước Bỉ và ở nhiều quốc gia trên thế giới tại Châu Âu, Châu Phi và Châu Á.

Cho dù ở đâu, các Nữ Tu Bác Ái cũng làm chứng cho tình yêu Chúa qua sự hiện diện của mình và phục vụ tông đồ. Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria sống linh đạo: Chiêm niệm trong hành động. Và đó, trong Giáo Hội, là ơn gọi đặc trưng của Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Source: SCJM Vietnam