Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Triest House

23/12/2019

Address: 149/41 Dat Thanh street, Ward 6, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Telephone: (+84) 283 970 0016

Reviews