Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Placide House

23/12/2019

Address: 216 Bung Ong Thoan, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Telephone: (+84) 286 275 8112

Reviews