Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Têrêsa – Bông hoa nhỏ

09/07/2022

Têrêsa – Bông hoa nhỏ

Vườn hoa nhân đức sáng ngời,

Thơm hương tô sắc cho đời thắm tươi.

Têrêsa lòng con ngưỡng mộ!

Người mắt nhìn thầm thì nguyện xin.

Xin cho tâm trí một lòng,

Yêu người mến Chúa sáng danh Chúa Trời.

Quyết tâm sửa tính đổi tình,

Theo gương nhân đức để nên trọn lành.

Têrêsa bông hoa nhỏ bé,

Vị Thánh nữ của người trẻ chúng con.

Xin cầu bầu cùng Thiên Chúa tình yêu,

Cho chúng con một trái tim quả cảm,

Tin tưởng vững vàng vào lòng Chúa thôi.

 

Maria. Hạnh SCJM