Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Chuỗi Mân Côi Nhiệm Mầu

23/10/2021

 

   

 images_2

               Chuỗi Mân Côi Nhiệm Mầu

 

   

                                                                         Mẹ Hiền yêu lắm chuỗi Mân Côi

                                                                        Đoàn con dưới thế hiệp chung lời

                                                                         Đầu hôm, chiều tối quỳ bên Mẹ

                                                                               Dâng lời cảm tạ với cầu xin.

 

Thể hiện niềm tin và lòng mến

Thông chia sự sống với Giê-su

Ngọt bùi chia sớt trọn thiên thu

Suốt đời nguyện bước theo Người mãi.

 

Năm Vui, năm Sáng tình lân ái

Loan tin cứu rỗi đến trần gian.

Năm Thương khốn khó vượt gian nan

Rồi đến năm Mừng tròn ước nguyện.

 

Này đây chiêm ngắm năm sự Mừng

Mừng vì Chúa đã thật Phục Sinh

Vượt qua đau thương và sự chết

Hứa thưởng nước Trời cho hối nhân.

 

Đoàn con cùng Mẹ mừng ngước lên

Giê-su vinh hiển tựa vô ngần

Trời cao Người ngự cùng Thần Thánh

Tái hưởng Nước Trời với Ngôi Cha.

 

Thánh thần ngự xuống là Ngôi Ba

Sức thiêng ban xuống thật chan hòa

Trong ngày Ngũ Tuần đầy hoan hỷ

Môn đồ cùng với Ma-ri-a.

 

Này đây khi thời gian viên mãn

Đoàn con hợp tiếng chung lời ca

Mừng Ma-ri-a đầy vinh hiển

Về trời giữa triều thần hát ca.

 

Ngước nhìn Nữ Vương nơi thiên quốc

Hằng được ân thưởng nguồn phúc vinh

Đoái trông cầu bầu cho nhân thế

Qua cảnh lưu đày sống bình an.

                                                                                    Sr. Anna Thắng. SCJM