Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

MỘT NGÀY MỚI ĐẾN

06/11/2021

MỘT NGÀY MỚI ĐẾN

 

Một ngày mới đến

Có Chúa kề bên

Dù lắm truân chuyên

Ta vui bước tiến.

 

Một ngày mới đến

Ta sống yêu thương

Dù ở công trường

Hay nơi phố chợ.

 

Một ngày mới đến

Với Chúa ta đi

Tim ta khắc ghi

Ơn Ngài luôn đủ.

 

Mỗi ngày tiếp nối

Năm tháng dần qua

Vẫn Chúa với ta

Vui trong nắng mới.

                                                                                          Sr. Teresa Xuân SCJM