Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Mầu Nhiệm Tình Yêu

11/06/2022

Mầu Nhiệm Tình Yêu

 

 

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương dành cho con người. Vì thế, lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay cũng là lễ của tình yêu, một tình yêu dâng hiến trọn vẹn.

Trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa thì mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là cao cả thâm sâu nhất mà trí tuệ con người không thể hiểu hết được. Sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo khẳng định: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Bởi vì đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa mà cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa “cho chúng ta”.

Tình Yêu xuất phát bởi Thiên Chúa vì chính Ngài “là Tình Yêu”. Tôi vẫn thích cách diễn giải của Thánh Augustinnô khi Ngài ví Chúa Cha là nguồn mạch, là điểm phát xuất của Tình Yêu; Chúa Con là hội tụ, là điểm quy chiếu của tình yêu; và Chúa Thánh Thần là sự liên lạc hai chiều, là mối dây liên kết của tình yêu. Trong mầu nhiệm hiệp thông này không có ai là hiện hữu cho chính mình nhưng là cho nhau. Chúa Cha hiện hữu cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Con không hiện hữu cho mình nhưng cho  Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng hiện hữu vì Chúa Cha và Chúa Con.

Thiên Chúa duy nhất nhưng Ngài không đơn độc vì cả Ba Ngôi thương yêu nhau và hướng về nhau. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta dù sống trong bậc sống nào cũng luôn biết chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ước gì mỗi người cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi, sống tình yêu thương, hiệp nhất trong cuộc sống hàng ngày.

                                                                                                                    Sr. Maria Hạnh SCJM