Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Mầu Nhiệm Sự Sáng

09/10/2021

Mầu Nhiệm Sự Sáng                                                       

Năm Sự Sáng là năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thêm vào kinh Mân Côi năm 2002. Ngài là vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã chọn Ngài cách riêng. Cả thế giới đều biết Ngài, không bao giờ Ngài phát biểu lời nào, mà không nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria. Tông hiệu cho cuộc đời mục tử của Ngài cũng là: “Totus tuus – Tất cả nhờ Mẹ”. Ngài yêu mến Đức Mẹ và có lòng sùng kính Mẹ một cách đặc biệt. Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta hãy yêu mến Mẹ Maria qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Mầu nhiệm sự sáng mời gọi chúng ta “Hãy để cho ánh sáng của bạn chiếu giãi trước mặt người khác” (Mt 5,16). Vâng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta nên Ngài để chúng ta được “bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống” (Tv 56:14)

Điểm mở đầu cho Mầu Nhiệm Sự Sáng là biến cố Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Như chúng ta được biết đây chính là biến cố mở đầu cho cuộc đời công khai và rao giảng của Ngài. Chúa Giêsu đã khiêm tốn hạ mình bước xuống dòng sông Gio đan để được chịu phép rửa của ông Gioan. Khi đó ông Gioan đã ngạc nhiên và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”. Chúa Giêsu nói: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Ông Gioan hiểu và chiều theo ý Ngài. Điều này đã làm đẹp ý Chúa Cha và có tiếng từ trời phán:” Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Hiệp lòng với Mẹ nguyện xin cho mỗi người chúng ta ơn biết sống đẹp lòng Chúa.

Thứ hai – Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.

Trong mầu nhiệm này chúng ta không thể không nhắc đến sự tinh ý của Mẹ Maria khi nhận ra sự cố “hết rượu” của chủ tiệc. Chính Mẹ là người đã tin tưởng vào Chúa Giêsu khi Mẹ nói với những người lo đám tiệc rằng: "Người bảo gì các ngươi cứ làm theo." Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúng ta cầu xin ơn vững tin vào quyền năng củaThiên Chúa.

Thứ ba – Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi thống hối.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng và sám hối vì Người đã nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1:15). Sám hối là chấn chỉnh lối sống, bỏ đường tà, theo đường chính. Chúa Giêsu đã nói với ông Si-môn Cùi về người phụ nữ tội lỗi ngồi khóc bên chân Ngài: “Tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (Lc 7:47-48). Với Mẹ Maria yêu dấu, chúng ta cùng cầu xin ơn sửa đổi tâm hồn.

Thứ tư – Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.

Biến cố Đức Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt ba môn đệ tín cẩn, dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời, và y phục Ngài trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Ngài. Quá đã! Các ông cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, muốn làm ba lều cho ba người để các ông được tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc kỳ diệu như vậy. Thế nhưng khi ông Phêrô còn đang nói thì chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như đi trên thảm lụa. Tabor là nơi nếm vị hạnh phúc, nhưng không thể ở mãi đó, mà phải tiếp tục leo cho tới đỉnh Can-vê sầu thảm, đầy vết máu loang lổ. Nguyện xin Đức Mẹ luôn đồng hành cùng chúng con trong hành trình trần thế. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa Giêsu, con Mẹ.

Thứ năm – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá và để ban Mình Máu Ngài, làm của ăn nuôi sống chúng ta. Đây là bí tích thứ ba trong các bí tích khai tâm. Giáo hội khuyến khích chúng ta thường xuyên rước lễ vì rước lễ là tiếp nhận Thánh Thể để được sống dồi dào nhờ Sự Sống của Đức Kitô. Khi tiếp nhận Thánh Thể chúng ta được tiếp thêm sức mạnh, cả phần hồn và phần xác. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu xin cho chúng ta được ơn siêng năng lãnh nhận Thánh Thể.

Cùng nhau suy gẫm về các sự kiện được trong Mầu Nhiệm Sự Sáng hôm nay xin cho mỗi người chúng ta biết học nơi Mẹ Maria luôn biết kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu- Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Nhờ đó cuộc đời của chúng ta được trở nên giống như Chúa Giê su – người Con yêu dấu của Chúa Cha, là ánh sáng và là men là muối cho cuộc đời.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sr. Maria. Hạnh. SCJM