Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Lời Hay Ý Đẹp của Thánh Bê-na-đô

19/08/2021

Lời Hay Ý Đẹp của Thánh Bê-na-đô

1. -"Khi Thiên Chúa yêu, thì Người không muốn điều gì khác hơn là được yêu”.

    -"Yêu ai, ta sẽ nên giống người ấy."

2. "Đối với tôi, Chúa Giêsu là mật ong cho miệng lưỡi, bài ca cho tai nghe, niềm vui trong tâm hồn."

3. -"Tôi càng chiêm ngắm Thiên Chúa thì Thiên Chúa càng đoái nhìn tôi.

      Tôi càng cầu nguyện với Ngài thì Ngài càng nghĩ đến tôi."

   - "Dù ở đâu, hãy cầu nguyện thầm trong lòng. Nếu bạn ở xa nguyện đường thì cũng đừng bận tâm tìm nơi cầu nguyện, bởi lẽ chính bạn là thánh điện dành để cầu nguyện rồi. Dẫu trên giường hay ở nơi nào khác, hãy cầu nguyện tại chỗ vì đền thờ của bạn đã có sẵn."

4. "Người đọc Thánh Kinh đúng cách là người chuyển lời thành việc làm."

5. "Hoạt động và chiêm niệm là đôi bạn đồng hành gắn bó và chung sống bình đẳng một nhà. Mátta và Maria là chị em với nhau."

6. -"Khiêm nhường khi bị khinh chê thì có gì đáng kể đâu; nhưng khi được ca ngợi mà vẫn khiêm nhường, thì ấy là mức cao ít người đạt tới."

  -"Dòng sông Ân Sủng không thể chảy ngược lên cao, không thể chảy ngược lên bờ dốc của trái tim kiêu ngạo."

7. "'Gánh của Ta thì nhẹ nhàng', Chúa Cứu Thế nói. Đây quả là gánh nhẹ nhàng, vì ai vác gánh thì được gánh mang đi. Tôi tìm khắp thiên nhiên, mong thấy thứ gì tương tự, và có lẽ đã tìm được hình bóng của nó nơi đôi cánh của loài chim. Chim phải mang cánh, nhưng cánh nâng đỡ chim bay đến thiên đàng."

8. "Trau dồi tri thức để hiểu biết, đó là tính hiếu kỳ. Trau dồi tri thức để được người ta biết đến, đó là thói phù phiếm. Trau dồi tri thức để phục vụ, đó là Lòng Mến."

9."Hãy luôn coi sự chết như phương tiện cứu độ để trở về cùng Thiên Chúa."

10 ."Nói về Đức Mẹ Maria chẳng bao giờ cho đủ."

"Nơi Mẹ, nhờ Mẹ và từ Mẹ, bàn tay nhân ái của Đấng Toàn Năng tái tạo mọi sự Ngài đã tác tạo."

Bước theo Mẹ, bạn không lạc hướng.

Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng.

Lĩnh ý Mẹ, bạn không sai lầm.

Tựa vào Mẹ, bạn không vấp ngã.

Mẹ chở che, bạn không khiếp sợ.

Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi.

Nhờ ơn Mẹ, bạn về tới bến.