Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Cộng Đoàn – Ngôi Nhà Yêu Thương

13/08/2022

Cộng Đoàn – Ngôi Nhà Yêu Thương

 

Trong thâm sâu có tiếng Chúa mời gọi

Bước theo Ngài hỡi con yêu

Qua hội dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Trên mảnh đất việt còn ít ai biết.

 

Từ bắc vào nam, từ nam ra bắc

Từ vùng đất cằn cỗi cho tới phì nhiêu

Từ châu lục này qua châu lục khác

Chúng con đều nghe thấy một tiếng mời gọi

 

Nhanh chân tiến bước theo tiếng gọi ấy

Nơi căn nhà Bác Ái đầy yêu thương

Từ những bỡ ngỡ cho tới nhớ nhà

Từ những sự khác biệt cho tới khó khăn,

 

Sự quan tâm chia sẻ của quý soeurs

Ấm lòng con mỗi lúc buồn phiền

Khơi dậy lên động lực theo Chúa,

Quyết không từ bỏ ước mơ này.

 

Một lòng một ý hướng về Chúa

Tìm niềm vui nơi những biến cố ngang qua

Chấp nhận sự khác biệt nơi mỗi người

Và cùng nhau làm chứng cho Tình Yêu Chúa.

 

Sr. Maria Loan, SCJM