Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG

24/12/2021

CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG

Gió đông về se lạnh

Ngồi bên ánh lửa hồng

Tim con luôn tưởng nhớ

Câu chuyện tình mùa đông.

 

Bê-lem mùa hoa tuyết

Chúa sinh xuống gian trần

Nơi hang lừa giá rét

Chúa tuôn đổ hồng ân.

 

Hài Nhi trong máng cỏ

Là tình Chúa yêu con

Tình ngọt ngào tha thiết

Tình bền vững sắt son.

 

Đã bao mùa hoa tuyết

Tình yêu Chúa không phai

Tình con đây dâng hiến

Mãi mãi trọn cho Ngài!

Sr. Teresa Xuân SCJM