Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

14/11/2021

 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Thây đổ xuống, hồn anh linh đứng dậy

Người chết đi tên tuổi vẫn lưu danh

Cho hậu nhân gương chứng tá hùng hồn

Xin kính cẩn tri ân người tử đạo.

 

Người là ai, hỡi anh hùng tử đạo

Có phải người là xuất thế siêu nhân

Có phải người da sắt với gan đồng

Trông cái chết nở nụ cười ngạo nghễ?

 

Hơn trăm ngàn! Khắp mọi miền đất nước

Đủ thành phần quan,lính với lê dân

Từ giáo dân, giáo phẩm đến tân tòng

Người thành thị kẻ chân quê chất phác.

 

Nào gông cùm nào lóc da xẻo thịt

Nào đòn roi tra tấn với răn đe

Trong ngục tù, nơi đầy ải xa xôi

Kẻ giảo hình, người chết đâm chết chém!

 

Những cái chết đầu một nơi mình nẻo

Những cái đầu treo giữa chợ làm gương

Những xác thân quăng xuống biển làm mồi

Những thịt da những máu đào vương vãi.

 

Gọi Chân Phúc vì chọn phần chân thật

Gọi Anh Hùng vì bất khuất trung kiên

Gọi Thánh Nhân vì đứng trước nhục hình

Không nguyền rủa kẻ lý hình độc ác.

 

Ôi, những đấng anh hùng trong bình dị

Lấy hiền lành đối thoại với quyền uy

Đem thịt da so đọ với nhục hình

Và cái chết chứng minh cho Đạo thật.

 

Máu Tử Đạo trổ sinh Ki-Tô Hữu

Theo các Ngài con cháu bước đi lên

Xưa, Chứng Nhân trước tàn bạo điên cuồng

Nay, Chứng Tá trước ngọt ngào quyến rũ.

 

Tiền nhân hỡi, xin nghiêng mình kính cẩn

Trước niềm tin son sắt giữa phong ba

Nay hiển vinh phước cả chốn Thiên Đình

Xin nguyện giúp cầu thay đoàn hậu bối.

 

-Sưu tầm-