Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Ánh Sáng Hòa Bình

27/11/2021

Ánh Sáng Hòa Bình

Đêm đen bao trùm thế giới

Ngóng trông đợi một ngày mới bình an

Tia nắng hòa bình sáng lạng

Ấp ủ quanh ta ánh sáng mùa vọng

 

Mùa vọng mời gọi ta sống

Tỉnh thức, cầu nguyện là không tách rời

Tâm hồn sốt sắng đón mời

Chúa ngự cung lòng người đời chờ mong.

 

Mong cho thế giới hòa bình

Không còn hận thù toan tính ở đời

Yêu thương tha thứ kêu mời

Cùng nhau xây dựng nước trời nơi đây.

 

Thắp lên ngọn nến hòa bình

Lan tỏa ánh sáng thái bình muôn phương

Mọi người muôn nước cùng hướng

Về với Chúa suối nguồn hưởng bình an.

 

                                                                                                                                           Sr. Maria Loan SCJM